Vytisknout

Ukončení edukativně stimulačních skupinek

Na ZŠ Bučovice 711 skončila 27. března poslední lekce dalšího ročníku edukativně stimulačních skupinek, které jsou u rodičů a jejich dětí velmi oblíbené. (FOTO)

Rodiče zde získali velké množství námětů pro práci s dítětem. Mohli ho sledovat, jak spolupracuje s ostatními vrstevníky při různých činnostech a při práci s učitelkou. Vytvořili si i reálnější náhled na schopnosti svého dítěte.
Ráda bych poděkovala všem učitelkám 1. stupně, které se na zdárném průběhu edukativně stimulačních skupinek podílely.
Dětem pak přeji radostné a úspěšné vykročení do první třídy.

                                                                           Mgr. Růžena Pospíšilová

TOPlist