Vytisknout

Škola naruby

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Jeden den ve školním roce je pro žáky zcela jiný. Žáci mají možnost si vyzkoušet, co obnáší učitelské povolání.

Po osobním rozhodnutí a sebrání i určité dávky odvahy si žáci zvolí daný předmět a třídu, ve které by chtěli „učit“. Tuto hodinu si domluví s vyučujícím daného předmětu a po pečlivé konzultaci a písemné přípravě se pak již směle mohou postavit před tabuli ve třídě. Vyučující je „žákovi – učiteli“ zcela k dispozici a v případě potřeby může do vyučovací hodiny kdykoliv zasáhnout. Možná někdo právě tu zapouští kořeny svého budoucího povolání. Kdo ví ? (fotogalerie)

Jana Kudličková