Vytisknout

Chování člověka za mimořádných situací

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

V pátek 3. 5. 2013 se na ZŠ Bučovice 711 uskutečnil projektový den nazvaný Chování člověka za mimořádných situací. (fotogalerie)
Ve spolupráci s městskou policií, hasičským sborem a vojenským útvarem byla připravena různá stanoviště. Mohli jsme si vyzkoušet poskytnutí první pomoci a obvazování horní končetiny „stromečkovou“ technikou. Fyzickou zdatnost jsme si prověřili při lezení na lanech a zdolávání překážkové dráhy. Příslušníci městské policie nás poučili o tom, jak se máme chovat při nebezpečných situacích, které mohou nastat cestou ze školy, např. při setkání s rozzuřeným psem. Velmi zajímavá byla přednáška o půlroční misi našich vojáků do Afghánistánu. A jsme velmi rádi, že se tu nemusíme bát jedovatého pavouka solifugy, jehož kousnutí je silné jako bodnutí dvou sršňů najednou.
U chemiků jsme si prohlédli vybavení družstva radiačního a chemického průzkumu. Asi nejvíc se všem líbilo u hasičů, kteří pomocí obrázků a otázek děti hravou formou poučili o správném chování v případě požáru. Všichni si pak chtěli poležet ve vakuovém lehátku a nasadit si hasičskou helmu. Žáci z 1. stupně také zhlédli pohádku O dráčkovi Soptíkovi, který chtěl být požárníkem, DVD o cyklistech jako účastnících silničního provozu, vybarvovali a popisovali dopravní značky a pořizovali si otisky prstů. Pro 2. stupeň byla připravena DVD o povodních, o správném sbalení evakuačního zavazadla, o chování při uštknutí hadem, bodnutí hmyzem a kousnutí klíštětem a o promiskuitě mládeže. Den uběhl jako voda a všichni se rozcházeli domů plni zážitků. A my učitelé doufejme, že až nastane nějaká ta mimořádná situace, naši žáci si budou vědět rady. Velké poděkování patří všem zúčastněným složkám.

Mgr. Jitka Machalová