Vytisknout

Uměleckohistorická exkurze

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

V rámci výuky Výtvarné výchovy žáci 7. ročníku navštívili dílny - KERAMIKA TUPESY A ARCHEOSKANZEN V MODRÉ U VELEHRADU. (fotogalerie)

Vyjížděli jsme po velké přestávce. Exkurze byla součástí dopolední výuky. Po zaparkování autobusu v Tupesích u Uherského Hradiště nás uvítal pan Tichý, majitel firmy, který nás provázel prostory keramických dílen.
Seznámil nás s historií habánské keramiky, která se poprvé na Moravě (mimo jiné i ve Slavkově u Brna) začala vyrábět v roce 1520.
 
V Tupesích má tradici od roku 1927 a drží se až do současnosti. Výborný točíř keramiky musí šest let pracovat na sobě, aby získal rutinu, která je potřebná k tvorbě krásného tvaru keramiky.
 Tupeská keramika se vyznačuje malováním přírodních motivů, majolikovou barevností (žlutá, hnědá, zelená, modrá) a karmínovou růží. Vypaluje se při teplotě 1000oC.
Viděli jsme prostory, ve kterých se upravuje hlína v potřebnou konzistenci bez bublinek, jež je určena pro točení, malování, vypalování v keramických pecích a pro následný prodej.
Žáky 7. tříd zaujal pan Tichý otázkami z historie. Po správné odpovědi na otázku získal Přemek Ševčík ze VII. B jako dárek 10 kg zpracované keramické hlíny. Podívali jsme se i do prodejny, kde si děti mohly zakoupit dárek pro nejbližší.
Do archeoskanzenu Modrá jsme přijeli v 1130 hodin. Čekala nás průvodkyně, která nás po malé přestávce zaujala zajímavým povídáním o slovanském opevněném sídlišti – hradisku s funkcí mocenského centra z doby Velké Moravy (9. století).
Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Mimo zemnic, zemnic s přístavky, nebo věže, nás zaujala rotunda – (baptisterium – křtitelnice) - objekt z Uherského Hradiště – Sadů z křesťanského areálu, který je považován za pravděpodobné místo působení byzantské mise (864 – 867) a za centrum Metodějova moravského arcibiskupství (873-885).
Velká dřevěná halová stavba, plnící funkci obydlí arcibiskupa i dalších jedinců, možná jeho druhů, kteří obývali menší cely, sloužila jako místo výuky, tedy škola.
Zaujalo nás kvalitní zdění v knížecím paláci, které vydrželo dodnes, dekorativní vzory vytvořené barvami korozí ze železa, postavy knížat ve skutečné velikosti a spousta ukázek z natáčení filmu o Velké Moravě při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje - křesťanských věrozvěstů ze Soluně.
Čas kvapil a nedovolil nám vidět vše včetně hrnčírny, kostela, pekárny – tedy celý areál hospodářský a duchovně vzdělávací. Samozřejmým doprovodem nám byla domácí zvířata a dokonce jsme viděli jednodenní prasátka, která si prasnice velice chránila a pečovala o ně.
Do školy jsme dorazili o půl druhé a ze snění o historii jsme se museli přenést do reálného školního života.
Vyučující výtvarné výchovy
Mgr. Darina Zachrlová