Vytisknout

Projektový den

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

V pátek 9. 5. 2014 se na ZŠ Bučovice 711 uskutečnil žáky velmi oblíbený projektový den nazvaný Chování člověka za mimořádných situací. Ve spolupráci s policií ČR, městskou policií, hasičským sborem, vojenským útvarem a studentkami střední zdravotnické školy ve Vyškově byla připravena různá stanoviště. Den uběhl jako voda a všichni se rozcházeli domů plni zážitků. A my učitelé doufejme, že až nastane nějaká ta mimořádná situace, naši žáci si budou vědět rady, jak se zachovat. Velké poděkování patří všem zúčastněným složkám. (fotogalerie - prezentace)          

Mgr. Jitka Machalová

Přikládám názory našich reportérů Wink

Michal Cibulka:
Ráno jsme se sešli v kabinetě paní učitelky a rozdělili jsme si práci – jeden fotil a dva jsme dostali deníčky na poznámky. Nejdřív jsme si naplánovali cestu, a pak již připraveni jsme mohli vyrazit. Jako první nás čekali hasiči, kde jsme si něco vyslechli, a pak jsme pokračovali dál po jednotlivých stanovištích. Viděli jsme zajímavé disciplíny, některé z nich děti zvládly s vypětím všech sil. Celý den však nebyl jen o sportování, ale i o poučení, jak se chovat při různých situacích. Líbilo se mi, že jsme si mohli všechno vyzkoušet. I když někde trochu vázla organizace, den se z mého pohledu opravdu povedl. Těším se už na další rok, že si opět vyzkoušíme spoustu nových věcí a obohatíme se novými vědomostmi.
Tereza Čadíková:
Měla jsem za úkol popsat jednotlivé disciplíny. Hasiči nám vysvětlili, k čemu jejich přístroje slouží, a dovolili nám vyzkoušet si helmy, oblečení a to, jak těžké je nářadí, které používají. U obvazování zdravotní sestřičky ukazovaly dětem, jak se váže trojcípý šátek na zlomenou ruku. Po dvojicích si to pak každý vyzkoušel. V koridoru si vojáci připravili ke zdolávání překážkovou dráhu, kdybychom se někdy ocitli v situaci, že bychom museli přelézat třeba zeď. Další disciplínou byl BESIP se zaměřením na povinnou výbavu jízdního kola. Záchranný kruh děti absolvovaly se svými učiteli, kteří si pro ně nachystali vlastní téma, např. dopravní značky a DVD o dopravních situacích a jak se při nich zachovat. Městská policie vysvětlovala, co obnáší jejich práce, jak se stát policistou a jak se máme chovat při setkání s agresivním psem. Překážky u sborovny byly něco jako opičí dráha. Paní zdravotnice nám ukazovala na umělé figuríně zásady první pomoci. Policie ČR měla ukázku neprůstřelných vest, pout a pistole. Lezení zahrnovalo chůzi po laně a vytáhnutí člověka za asistence jiných žáků. U chemiků si mohl každý zkusit dýchací přístroje, obleky a rukavice. Vyslechli jsme besedu o bučovských vojácích a mohli jsme si vystřelit na terč ze vzduchovky. V autobusu MOBIDIKU to bylo velmi zajímavé. Prohlédli jsme si různá zabezpečovací zařízení a makety s následky kouření a pití. Tento den se mi moc líbil.