Vytisknout

Gotika a baroko

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Výtvarná exkurze žáků 8. tříd do Diecézního muzea Petrov v Brně. Dne 27. 3. 2015 jsme navštívili ještě výstavu „Česká malba generace 90. let dvacátého století“. Byly to dva odlišné pohledy do kultury a historie. (FOTO)

V Diecézním muzeu, po rozdělení do dvou skupin, jsme vzhlédli sochy, reliéfy a obrazy výjimečné umělecké hodnoty z doby gotické i barokní. Vzdělávací program byl postaven tak, aby děti mohly přímo vidět rozdíly v křivkách, materiálu, technice vzniku a sakrálních předmětech. Srovnávali jsme pohledy náboženské s pohledy světskými, témata z mytologie a biblické příběhy ze života Ježíše Nazaretského. Druhá skupina se zaměřila na vývoj stavebních slohů katedrály Sv. Petra a Pavla. Nahlédli jsme do krypty se zbytky románských základů.
Dnes se používá k výstavám a koncertům. Podívali jsme se do Vypité věže, kde si děti mohly osahat vitrážní okna gotického stylu.
Výstava v Adam Gallery představovala výběr z nejzajímavějších obrazů generace 90. let dvacátého století, kdy výtvarníci vstupovali na uměleckou scénu a rozvíjeli nové přístupy k výtvarnému umění. Tvorba těchto umělců není svázána žádnými sjednocujícími pravidly, na rozdíl od předchozí generace 80. let dvacátého století, u které postmoderní přístupy hrály klíčovou roli.

                                                                       Mgr. Darina Zachrlová, vyučující Výtvarné výchovy