Vytisknout

Jak se zachováš, když...?

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Ve čtvrtek 7. 5. se na ZŠ Bučovice 711 uskutečnil všemi oblíbený projektový den nazvaný Chování člověka za mimořádných situací. Ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií, hasičským sborem, vojenským útvarem a vyškovskou zdravotnickou školou byla připravena různá stanoviště. (foto)

Pod bedlivým dohledem studentů 3. ročníku oboru zdravotnický asistent si žáci vyzkoušeli poskytnutí první pomoci a obvazování horní končetiny. Fyzickou kondici si prověřili při zdolávání překážkové dráhy na čas, schopnost udržet rovnováhu při lezení na lanech a přesnou mušku při střelbě ze vzduchovky na terč. Novinkou letos byly některé techniky z dětské sebeobrany. Příslušníci policie děti poučili o tom, jak se mají chovat při konkrétních krizových situacích a které z nich se ohlašují Policii ČR a které městské policii, což mnoho lidí neví.
Velký zájem vzbudily vystavené obranné ochranné prostředky a odchytové pomůcky pro toulavá zvířata. Hasiči našim žákům připomněli správné chování v případě požáru a ukázali jim vybavení hasičského auta. Vojáci měli připravenou vojenskou sanitku a batoh první pomoci. Dobrovolníci z našich řad si mohli vyzkoušet poležení ve vakuovém lehátku. Chemici nás obeznámili s vybavením družstva radiačního a chemického průzkumu. Vyslechli jsme si také přednášku o bučovském 74. lehkém motorizovaném praporu, kterou pro nás velmi neotřelou zábavnou formou odprezentoval rotmistr Jakub Svoboda. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na bezpečnost silničního provozu a vybavení jízdního kola. Všechny třídy rovněž zhlédly tematicky zaměřená DVD, např. Auto zabiják a Záchranný kruh.
Den uběhl jako voda a všichni se rozcházeli domů plni zážitků. A my, učitelé, doufejme, že až nastane nějaká ta mimořádná situace, naši žáci si budou vědět rady. Velké poděkování patří všem zúčastněným složkám.

Mgr. Jitka Machalová