Vytisknout

14 krajů tvoří celek, projekt 5.B

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je v  tematickém okruhu „ Místo kde žijeme“ jedna obsáhlá kapitola s názvem „Čtrnáct krajů tvoří celek“. (FOTO)

Děti tuto kapitolu zpracovaly formou třídního projektu. Za pomoci učebnice, encyklopedií a internetu, vyhledávaly, třídily a zpracovávaly informace o jednotlivých krajích. Výstupem byl naučný plakát, referát, slovní prezentace a sbírka materiálů vztahujících se k danému kraji. Žáci si tak prohloubili dovednosti, které budou v životě potřebovat jako je porozumění textu, vyhledávání a třídění informací. Projekt byl týdenní a děti ho zpracovávaly v těchto předmětech - člověk a jeho svět, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Moc se jim to povedlo.

Třídní učitelka, Dana Nová