Vytisknout

"Horké křeslo" pana ředitele

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Pan ředitel přijal pozvání na jednání žákovského parlamentu. Všichni členové parlamentu tak měli možnost zeptat se přímo pana ředitele na otázky, které je zajímají. Připravili jsme si pro vás přehled otázek a odpovědí z našeho společného zasedání, ze dne 5. 1. 2016. Těšíme se na další spolupráci. (FOTO)

Váš žákovský parlament

1) Máte v plánu modernizaci školy – jakou?

Pan ředitel nám sdělil, že vše se odvíjí z dlouhodobého plánování a finančních možností školy. Plánuje se úprava tělocvičny, její osvětlení, úprava šaten a jiné... V létě probíhají každoročně opravy a výmalba. V případě mimořádných dotací z EU se počítá i s rozsáhlou úpravou školního hřiště. Většina úprav je financována z prostředků zřizovatele – Města Bučovice, bez jeho vstřícnosti by rozvoj školy nebyl možný.
 

2) Bylo by možné upravit šatny? Ne klece…

Šatny se měnit budou, předpoklad je letos o velkých prázdninách. Mělo by se jednat o kompletní změnu, včetně lavic, mezistěn s háčky atd. Z prostorových, bezpečnostních a zejména hygienických důvodů se neuvažuje o skříňkách.

3) Bylo by možné lépe vybavit cvičnou kuchyňku?

Vybavení cvičné kuchyňky je možné průběžně obměňovat a dovybavit, vždy po dohodě vyučujících pracovních činností a vedení školy.

4) Je možné zakoupit více náčiní do tělocvičny? Kruhy, míče, duchna pro skok do výšky,…?

Nákup pomůcek do TV je prováděn zpravidla v podzimních měsících na základě požadavků vyučujících TV a správce sbírky TV. Naposledy proběhl v prosinci. S nápady a všemi podněty k vybavenosti je třeba oslovit svého vyučujícího tělesné výchovy.

5) Kdy budeme mít hřiště pro venkovní atletiku – skok daleký, běh …?

Byť má škola zpracovanou studii na sportovní areál, rozpočtové náklady na jeho zbudování jsou velmi vysoké a jeho realizace je závislá na dotacích z jiných zdrojů (např. EU, ČEZ apod.).

6) Proč nejezdíme na školu v přírodě?

Původně byla tzv. „škola v přírodě“ zřízena pro děti, které žily ve velkých městech v nezdravém prostředí (tzv. ozdravný pobyt). Dnes je to vlastně adaptační pobyt pro třídní kolektiv na 1. stupni. Pro školu je to sice určitá organizační zátěž navíc, pro rodiče finanční.

 

7) Proč nemůžeme chodit po chodbě se svačinou?

Z bezpečnostních i hygienických důvodů, ale hlavně – co na to zásady zdravého stravování?

8) Proč nemáme automat na mléko, bagety nebo automat jen na pití?

Nápojový automat v naší škole provozovala firma Happysnack. Odbyt mléka a dalších výrobků se pohyboval kolem 7 ks denně, firmě se jeho provoz nevyplatil, proto byl automat odvezen.  V současné době jednáme o náhradě. Nechte se překvapit.

9) Co se děje s penězi ze sběru papíru, není možné je využít k modernizaci školy?

Peníze ze sběru putují do „sdružení rodičů“, část peněz byla použita na odměny pro nejlepší „sběrače“ a za zbytek bude na jaře zájezd pro nejlepší sběrače tohoto školního roku.

10) Proč je celá škola vymalována jen na žluto, proč nemůžeme mít barevné učebny?

Jsme opět u otázky hygieny. Z psychohygienického hlediska byla tato barva a jiné světlé odstíny vybrány jako nejméně agresivní. Nebráníme se ale tomu mít některá místa v jiných barvách. Uvidíme.

11) Proč nejsou ve škole žádné zájmové kroužky (kromě atletiky)?

Zájmovou činnost dětí v Bučovicích vždy organizoval Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola. Sportovní oddíly řídí Sokol, TJ aj. Se všemi institucemi máme dlouhodobě výbornou spolupráci. Svědčí o tom i skutečnost, že těmto organizacím umožňujeme činnost v našich prostorách a dokonce některé kroužky vedli či vedou i naši pedagogové.

12) Bylo by možné mít na chodbách více takových laviček, jaké jsou u bufetu?

Jedno odpočívadlo je také umístěno v prvním patře a další volné prostory jsou využité pro stolní tenis a sportovní koutek. Pro další lavičky již bohužel nemáme místo.

13) Proč nemá druhý stupeň „Ovoce do škol“?

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.  Je určen pouze pro první stupeň.

14) Proč ve škole nezvoní?

Zrušení zvonění si spojuji s obdobím před asi dvaceti lety, kdy jsem zde ještě nepracoval, a tudíž nemohu zcela přesně odpovědět. Vím však, že hlavním impulsem pro tento krok byl cíl zaměřit se u všech přítomných v naší škole na prohloubení pocitu vlastní odpovědnosti, řídit své jednání v čase pomocí pomůcek k tomu určených, tj. pomocí hodinek, mobilních telefonů, nástěnných hodin apod. - nikoliv zvonícím signálem, který nezřídka někoho uvedl zbytečně do stresové situace. Lze v tom vnímat i trochu více důstojnosti k dětem i dospělým.

15) Školní ples

Ples je událostí dospělých a mým názorem je, že patří k dospívání, uvedení studentů středních škol do společnosti a světa dospělých. Jeho organizace pak je nejen záležitostí školy, ale také zájmu rodičovské veřejnosti a také „sdružení rodičů“. Na některých základních školách organizují pro žáky a rodiče taneční odpoledne s výukou společenských tanců. Možná…

 16) Proč není o přestávce rozsvíceno na chodbách?

Proč si nerozsvítíte? Z hlediska bezpečnosti se v době přestávky na chodbách svítit musí. Byť za bezpečné prostředí na chodbách v době přestávky zodpovídá pedagogický dozor, často vyběhnou žáci z tříd dříve než dozírající učitel. Velmi zřídka vidím na chodbách, že se nesvítí, spíše zhasínám v době vyučování.