Vytisknout

Výtvarná exkurze 7. ročníku

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Výtvarná exkurze 7. ročníku – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Velehrad a keramické dílny Tupesy u Uherského Hradiště (FOTO).

13. 5. 2016 jsme vyjížděli po velké přestávce. Naším cílem byla bazilika na Velehradě jako významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav, místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Tento klenot moravského baroka, trojlodní bazilika s bohatě zdobným interiérem patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám u nás. Ohromila nás krása čtrnácti nedávno zrestaurovaných kaplí, ve kterých je zobrazen život a dílo sv. Cyrila a Metoděje i dalších svatých. Některé žáky překvapila mše konaná na počest 700. výročí narození Karla IV., začínající těsně po naší prohlídce.
Prohlédli jsme si areál kolem kláštera a katolického gymnázia. Zaujaly nás také moderně pojaté sochy svatých u vstupu do areálu.
Po desetiminutovém přesunu autobusem do keramických dílen v Tupesích u Uherského Hradiště nás uvítal pan Tichý, majitel firmy. Seznámil nás s historií habánské keramiky, která se začala na Moravě vyrábět v roce 1520. V Tupesích má tradici od roku 1927 a drží se dodnes.
Tupeská keramika se vyznačuje malováním přírodních motivů, majolikovou barevností (žlutá, hnědá, zelená, modrá) a karmínovou růží. Vypaluje se při teplotě 10000C. Viděli jsme prostory, ve kterých se vypracovává hlína v potřebnou konzistenci bez bublinek, určenou pak pro točení, malování, vypalování v keramických pecích i pro prodej. Keramiku jsme si mohli zakoupit v prodejně.
Čas kvapil, ale do školy jsme dorazili ve čtvrt na dvě a stihli jsme i obědy v jídelně. 
                                                                                       Vyučující výtvarné výchovy
                                                                                                              Mgr. Darina Zachrlová