Vytisknout

Když nás učí profesionálové...

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

V pátek 6.5. se na ZŠ 711 uskutečnil projektový den nazvaný Chování člověka za mimořádných situací. Ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií, hasičským sborem, vojenským útvarem a vyškovskou zdravotnickou školou byla připravena různá stanoviště. (FOTO)

Žáci si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. Fyzickou kondici si prověřili při zdolávání překážkové dráhy, schopnost udržet rovnováhu při lezení na lanech a přesnou mušku při střelbě ze vzduchovky na terč. Také se naučili nové techniky z dětské sebeobrany. Příslušníci policie děti poučili o chování při konkrétních krizových situacích,. Hasiči nám připomněli, co máme dělat v případě požáru. Vojáci měli připraveny vojenskou sanitku a batoh první pomoci. Chemici nás obeznámili s vybavením družstva radiačního a chemického průzkumu. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na bezpečnost silničního provozu a vybavení jízdního kola.
Den uběhl jako voda a všichni se rozcházeli domů plni zážitků. Velké poděkování patří všem zúčastněným složkám.

                                                                                                 Mgr. Jitka Machalová