Vytisknout

Za odměnu na výlet!

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

V pondělí 6. června vyrazili nejlepší sběrači papíru za odměnu na výlet. Cíl: Miroslav, okr. Znojmo. (FOTO)

Hned po příjezdu, než vše začalo, jsme se občerstvili svačinkami z domova a posilnili zmrzlinou. Sotva jsme ji dolízali, už nás rozdělili do dvou skupin.
Jedna nasedla do přepravní vlečky tažené traktorem a vydala se do místního Agrodružstva, které se zabývá tradičním chovem prasat a skotu, pěstováním různých plodin a v posledních letech i výrobou vlastního vína. Hned na úvod nás okukovaly kozy kamerunské a pštrosi, což jsme jim rádi oplatili. Pod vedením „živočicháře“ jsme si prošli skoro celou životní etapu skotu. Od čerstvě narozených telátek až po mléko dávající krávy. Procházka kolem nasupených býků stála za to. Jejich řev, funění a hrabání kopyt vzbuzovalo respekt. Procházku mezi prasnicemi s mnoha selaty už mnozí vzhledem k všudypřítomné „vůni domova“ nezvládli a raději se vydali na oplatek do místní kantýny.
 
Druhá skupina vyrazila do prostorů zámku. Nejprve nás čekala krátká prohlídka opravených prostor, do kterých umístili velké množství puzzle. Kromě několika historických puzzle a celé Slovanské epopeje, kde každý obraz má přes 10000 dílků, je zde i obrovské puzzle, které skládalo 50 lidí na čas a drží světový rekord v rychlosti, v jaké se jim ho podařilo poskládat. Po prohlídce, ve které ještě byly poskládané velké exponáty z lega, už jsme očekávali hru o poklad.
Zhlédli jsme motivační pohádku, která nás uvedla do děje. Byli jsme rozděleni do pěti týmů a vyrazili jsme hledat indicie (šifry a hlavolamy), jejichž vyřešením jsme získali pět různých číselných kódů. Ty nám posloužily k otevření zámků na tajemné truhle. Chvíli to trvalo, ale nakonec jsme se všichni k vytouženému pokladu dostali.
Sotva obě skupiny zvládli svůj program, sešli jsme se na piknik pod lípami a pochutnali si na pizze. A po obědě jsme si svoje programy prohodili.
K tomu všemu nám vyšlo i pěkné počasí a těch pár kapek před odjezdem nikomu nevadilo.
Jsme zvědaví, kam se dostaneme příští školní rok. Už si začínáme do sklepa skládat nové balíky starého papíru.

Michal Mrskoš