Vytisknout

Výtvarná exkurze

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Na 23. března naplánovala paní učitelka Zachrlová pro 7. A a 7. B výtvarnou exkurzi do areálu cisterciánského kláštera a baziliky na Velehradě spojenou s návštěvou keramické firmy v Tupesích. Společně s ní se s námi vydali pan učitel Mikoláš a paní asistentka Spiritová. (FOTO)

Cestou autobusem jsme si povídali a půl hodina utekla velmi rychle. První zastávkou byla keramická firma, kde nás přivítal její vedoucí a zahájil prohlídku krátkou přednáškou o firmě a historii habánské keramiky. Potom jsme se přesunuli na ukázku práce na hrnčířském kruhu a také za paní, která keramiku zdobí různými dekory. Prohlídka byla zakončena ve sklepní části budovy, kde jsme se podívali, jak se vyrábí hlína na keramiku a jak se výrobky pálí v pecích. Na památku jsme si mohli každý zakoupit dárkový předmět.
 
Poté jsme se autobusem přemístili do areálu kláštera na Velehradě, kde nás čekala prohlídka s názvem Cisterciánská cesta. Paní průvodkyně nás rozdělila do dvou skupin, rozdala pracovní listy, které jsme společně s ní během prohlídky vyplňovali. Také si někteří žáci mohli na cestu obléct mnišské oblečení. Cesta začínala prohlídkou hospodářského dvora, kde jsme se dozvěděli mnoho informací ze života cisterciánských mnichů. Prošli jsme krásnou zahradou k bazilice, hledali obvodové zdi původně velikého kláštera. Potom nás paní průvodkyně zavedla do podzemí baziliky, kde jsme poznali, jak dříve žili mnichové. Také jsme společně s celou třídou hledali indicie pro vyluštění tajenky, která nám napověděla, pro co byla využívaná poslední místnost v podzemí. Prohlídka interiéru baziliky nás vrátila do doby baroka s krásnou stropní výzdobou a kaplemi. Na závěr cesty jsme se vydali do Slovanského sálu, který měl na stropě vyobrazenou bohyni jara, léta, podzimu a zimy. Zde naše prohlídka končila a my se vydali zpět na cestu k autobusu. Domů jsme přijeli příjemně naladěni s novými zážitky. Exkurze se vydařila.

                                                       Kateřina Rájová - žákyně VII. B