Vytisknout

Zápis do 1. ročníku

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

V pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna 2017 proběhl na naší základní škole zápis dětí do 1. ročníku. (FOTO)

Od listopadu mu předcházela pečlivá příprava dětí, které navštěvovaly edukativně-stimulační skupiny na naší škole. Zde se děti v doprovodu rodičů seznámily se školním prostředím a hravou formou si zdokonalovaly znalosti a dovednosti potřebné pro zdárný průběh zápisu a bezproblémový vstup do 1. ročníku.
Zápis proběhl v příjemné atmosféře. Rodiče s dětmi se dostavili k této významné události slavnostně naladěni a plni očekávání, jak bude zápis probíhat.
Naši malí školáci plnili jednoduché úkoly, přednesli básničku, zazpívali písničku, vyprávěli pohádku, předvedli také správné držení tužky při kreslení a vyplňování pracovního listu. Všichni se moc snažili a odměnou za jejich velkou snahu byly připravené dárečky.
Všem přejeme radostný a úspěšný vstup do 1. ročníku.

Mgr. Vladimíra Turkovská