Vytisknout

O lese do lesa

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Ve dnech 6. a 7. června se vydali žáci pátých tříd na výpravu do přírodního parku Ždánický les. Zde se zúčastnili vycházky zaměřené na lesní pedagogiku, kterou pořádají zaměstnanci bučovické lesní správy společnosti Lesy České republiky. (FOTO)

Revírníci jim vyprávěli o své práci, jak šetrně a odpovědně vychovávají les a provádějí těžby tak, aby nenarušili fungující ekosystém lesa a zachovali ho pro příští generace. Děti poznávaly různé druhy listnatých a jehličnatých stromů podle listů a plodů. Upevňovaly si tak svoje dendrologické znalosti. Zjistily, proč škodí malý brouček lýkožrout v lese a co jsou to feromonové lapače. Mohly si změřit výšku stojícího stromu nebo zkusit vypočítat objem pořezaných kmenů na lesní skládce. Každý z nich už ví, co znamenají čísla vyražená na čele každého kmene a na co revírníci potřebují sprej.
Děti pochopily rozdíl mezi myslivcem a revírníkem, se zájmem si prohlédly paroží jelena evropského, daňka skvrnitého nebo srnce obecného.
Program každého dne uzavřelo oblíbené opékání špekáčků. Poslední minuty před odjezdem autobusu děti využily k vyplňování pracovních listů o stopařství nebo si vyzkoušely frotáž kůry stromů.