Vytisknout

Halloween & Dušičky

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in ZPRÁVY Z AKCÍ

Ve dnech 31. října až 3. listopadu proběhl v 5. B třídě projektový týden „Halloween versus dušičky“. (FOTO) (VIDEO_1) (VIDEO_2)

Na úvod projektového týdne jsme se seznámili s jeho náplní a cíli. První den se děti rozdělily do skupinek a vymyslely si svůj název. Jejich první úkol byl vytvořit myšlenkové mapy na téma Halloween a Dušičky. Žáci psali vše, na co si v souvislosti s uvedenými svátky vzpomněli. V hodině českého jazyka jsme si povídali o tom, jak, kdy, kde a proč se oba svátky slaví. Ponořili jsme se hluboko do minulosti, až do doby Keltů a jejich zvyků. V hodinách českého jazyka a matematiky jsme pracovali s pracovními listy na dané téma. V hodině angličtiny si děti procvičily a rozšířily halloweenskou slovní zásobu, luštily křížovky a osmisměrky. U tabule popisovaly halloweenský obrázek. K popisu využily vazbu There is/are… a předložky místa. V hodinách čtení jsme si přečetli dvě vyprávění Dušičkový příběh a Dušičky, básničky Mlha, Osika a Na svatého Martina. Jednu z básní si děti vybraly a naučily se ji nazpaměť. Dále jsme si poslechli písničku Dušičky od Slávka Janouška. Ve skupinkách si děti vyrobily sopku (video) a strašidýlko (video). Každý si potom vymyslel i svoje vlastní strašidýlko a vytvořil mu identifikační kartu. Projektu jsme věnovali celkem 10 hodin, které jsme rozdělili do 4 dnů v týdnu. Během projektového týdne měly děti možnost blíže se seznámit s oběma svátky, Halloweenem i Dušičkami, s jejich původem, způsobem slavení, s legendami, které se k nim váží a vzájemně je porovnat.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                Dana Nová