Vytisknout

Ukončení edukativně stimulačních skupinek

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in Výchovný poradce

Na ZŠ Bučovice 711 skončila 29. ledna 2015 poslední hodina X. ročníku edukativně stimulačních skupinek. Tyto skupinky mají u rodičů a jejich dětí velký ohlas, o čemž svědčí stále velký počet zájemců. (FOTO)

Rodiče zde získali náměty pro práci s dítětem. Mohli ho sledovat, jak spolupracuje s ostatními dětmi při různých činnostech a při práci s učitelkou. Vytvořili si i reálnější náhled na schopnosti svého dítěte.
Ráda bych poděkovala všem učitelkám 1. stupně, které se na zdárném průběhu edukativně stimulačních skupinek podílely. Dětem pak přeji radostné a úspěšné vykročení do školní práce a rodičům hodně trpělivosti.

Mgr. Růžena Pospíšilová