Vytisknout

Karneval školní družiny

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in Akce ŠD

Dne 15. února 2017 se uskutečnil dětmi dlouho očekávaný karneval školní družiny. (FOTO)

Rej masek začal tanečky, při kterých jsme si protáhli svaly na těle a mohli jsme začít soutěžit. Při podlézání tyčky musely děti vynaložit mnoho síly a obratnosti. I o novinovou válku byl velký zájem a děti byly netrpělivé, až se jim soutěžní úkol podaří splnit. Navštívil nás pan ředitel, který každého odměnil sladkostí za krásnou masku. Mezi soutěžemi jsme nezapomínali ani na tanečky, při kterých bylo na dětech vidět, že se jim maškarní karneval opravdu líbí. Už teď se všichni těšíme na příští rok.

                                                                                                                      Vychovatelky ŠD 711 

Vytisknout

Besídka

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in Akce ŠD

Ve dnech 14. a 15. 12. 2016 si děti ze školní družiny připravily pro své rodiče „Vánoční besídky“. (FOTO)

Dne 14. 12. se konala besídka I. a II. odd. a dne 15. 12. III. a IV. oddělení. Děti se svými vychovatelkami celý prosinec nacvičovaly pásmo básniček a písní. Na své vystoupení se moc těšily a chtěly své rodiče co nejvíce překvapit. A to se jim velmi povedlo. Odměnou jim byl velký potlesk všech přítomných a sladká odměna.   

Vychovatelky ŠD

Vytisknout

Lampionový průvod

Napsal Jiří Mikoláš. Posted in Akce ŠD

Dne 4. 11. 2016 uspořádala školní družina při Základní škole 711 pro děti lampionový průvod. (FOTO)

Sešli jsme se v 17,30 hodin u základní školy. Děti prošly strašidelnou cestou kolem školy na hřiště, kde na ně čekalo taneční vystoupení plné světélek. Poté jsme se vydali na okružní procházku Bučovicemi.  S rozsvícenými lampióny se děti nebály ani cestou kolem hřbitova a zpět ke škole jsme osvítili celý les.
Všem zúčastněným, a že jich bylo hodně, děkujeme za krásný světélkující průvod, kterým jsme si zpestřili podzimní podvečer.

                                                                                                                            Vychovatelky ŠD 711