Vytisknout

Tabule je bránou k vědění

Žijeme v informačním věku a tradiční model výuky je stále více ovlivňován využíváním moderních technologií. V této oblasti se hitem několika posledních let stala interaktivní tabule. Mnohými pedagogy přeceňována, dílem i zatracována, většinou učitelské veřejnosti však velmi rychle přijata pro její možnosti. Nabízí nový rozměr zapojení dětí do výuky a další šanci jak informacemi přesyceného žáka zaujmout…
V Základní škole Bučovice 711 byl první krok k „interaktivitě“ učiněn v roce 2006 instalací systému e-Beam. Šlo o variantu v dané době poměrně rozšířenou a do jisté míry ekonomicky únosnou i pro základní školství. Využití i tak nebylo příliš časté z důvodu malého množství výukových materiálů, které si musel vyučující tvořit sám, interaktivní učebnice byly taktéž „v plenkách“.  
A rok 2011? Stejně jako další subjekty i naše škola se zapojila do evropských projektů a díky finančním zdrojům EU se dnes můžeme na naší škole pochlubit jedenácti interaktivními plochami. Velmi důležitou roli v těchto změnách sehrála asociace „Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci“ z Vyškova. Přijetím naší projektové žádosti s názvem „Tabule je bránou k vědění“ jsme získali další prostředky na dovybavení učebny ICT interaktivní tabulí SmartBoard. Projekt, jehož nedílnou součástí bylo i proškolení celého pedagogického sboru k dovednosti tvorby DUM (digitálních vzdělávacích materiálů), se stal odrazovým můstkem k dnešnímu stavu. Využíváme několik interaktivních učebnic pro I. i II. stupeň základní školy, vyučující jsou autory téměř dvou stovek dalších DUMů a jejich počet každý den narůstá.
A co dál? Protože jsme zapojeni do národní sítě škol podporujících zdraví, je naším cílem zdravý rozvoj našich žáků po všech stránkách. Také kompletní výměnou křídových tabulí za keramické (bezprašné - dětí s alergiemi či astmatem stále přibývá), interaktivní, pomůžeme k zdravějšímu a bezpečnějšímu prostředí ve třídách.
Tímto bychom chtěli poděkovat asociaci „Tři brány“, že nám umožnila zrealizovat naše plány.