Vytisknout

Ukončení edukativně stimulačních skupinek

Na ZŠ Bučovice 711 skončila 26. ledna 2016 poslední hodina XI. ročníku edukativně stimulačních skupinek. Tyto skupinky jsou u rodičů a jejich dětí velmi oblíbené, jak se o tom můžete přesvědčit ve fotogalerii na webových stránkách naší školy.

Rodiče zde získali náměty pro práci s dítětem. Mohli ho sledovat, jak spolupracuje s ostatními dětmi při různých činnostech a při práci s učitelkou. Vytvořili si i reálnější náhled na schopnosti svého dítěte.
Ráda bych poděkovala všem učitelkám 1. stupně, které se na zdárném průběhu edukativně stimulačních skupinek podílely.
Dětem pak přeji radostné a úspěšné vykročení do prvních tříd.

Mgr. Růžena Pospíšilová

TOPlist