Vytisknout

Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku

Naše škola je partnerem projektu „Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?„. Projekt je plně hrazen ze strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR, přičemž příjemcem grantového projektu je Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace http://www.zsn5vy.ipex.cz/.

Projekt byl zahájen na konci března 2010 a jeho cílem je vytvoření 6 Informačních poradenských center (IPC) na školách na Vyškovsku a zajistit tak žákům kvalitní kariérové poradenství. Centra zajistí osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, usnadní jim volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání, budou aktivně vyhledávat žáky ohrožené nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Do projektu jsou taktéž zapojeni další partneři:

Základní škola Slavkov, Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola a mateřská škola, Šaratice www.zssaratice.cz
Základní škola Pustiměř www.zs-pustimer.webz.cz
Základní škola Drnovice www.zsdrnovice.vys.cz
Základní škola Bučovice www.bucovice711.cz

V každé škole bude vytvořeno jedno IPC, pro které bude pořízeno potřebné materiálně technické zázemí. Úkolem centra bude jak zajišťovat kariérové poradenství žákům a rodičům, tak rozšíření možností využívání interaktivních metod výuky v oblasti kariérového poradenství v rámci výuky. Žáci budou do projektu aktivně zapojeni, budou aktivně pracovat na přípravě konferencí, postupů v rámci výuky, budou spolupracovat s koordinátory IPC, navštěvovat úřady práce apod. Součástí projektu je také proškolení pedagogů pro práci v IPC. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Identifikace projektu:

Číslo a název prioritní osy: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání - 7.1.1
Název GG: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji - CZ.1.07/1.1.02
Registrační číslo projektu: CZ.1.1.02/02.0052

TOPlist