Vytisknout

Francouzi ve škole

V pátek 1. prosince žáci osmých tříd zažili netradiční výuku. Dvě hodiny zpestřené návštěvou francouzských vojáků z armády císaře Napoleona Bonaparte vtáhly děti o více jak dvě stě let nazpět. (FOTO)

Vojáci jim vyprávěli o životě, vzestupu a pádu malého génia. Napoleon, kterého mnoho současníků přirovnává k totalitním vůdcům moderní doby, nebyl jen mužem války. Byl i reformátorem. Jeho nápady a tehdejší nezvyklé vymoženosti jsou ve společnosti i zákonech Francouzské republiky uchovány dodnes.
Během povídání o životě Napoleona I. byli žáci seznámeni s tím, jak se tento muž dostal ve Francii k moci - z malého chlapce snícího o vojenské kariéře se stal císař všech Francouzů. Slyšeli také o zákonech, které dal Francii, o vymoženostech školství, soudnictví a infrastruktury (pro tehdejší Evropu nezvyklé).
Vytisknout

Kouzelná škola

Poslední listopadovou neděli proběhla na Základní škole 711 v Bučovicích akce s názvem „Kouzelná škola“. (FOTO)

Bohatý program začal ve 14 hodin hudebním představením „Čertí škola“, které si připravili žáci II.B třídy pod vedením paní učitelky Vladimíry Turkovské. Malí čertíci nás přivítali ve svém domově – pekle – , pochlubili se svými naučenými básničkami, písničkami a tanečky.
Následně se děti se svými rodiči vydaly podle mapy „Kouzelné školy“ do všech prostorů budovy, kde je čekaly pohádkové postavy z říše kouzel a čar, se kterými plnily různé záhadné úkoly:
vyrábění kouzelné rybky, čertíka, lampy, kaligramy, skládání puzzle, navlékání korálků, tancování s čerty, pohybové dovednosti… Navštívily také třídu zábavné angličtiny a pronikly do tajů magické matematiky a geometrie.
Starší děti určitě zaujala „Kouzelnická chýše“ a třída s názvem „Čáry, máry…“, ve které byly svědky chemických a fyzikálních pokusů. Nahlédly také pod pokličku záhad lidského těla nebo se staly svědky archeologického výzkumu.
Vyzkoušely si práci s tablety – výukové programy pro děti - a nechyběla též třída plná vědy a techniky – práce s ozoboty a roboty.
O kulturní zážitek se postarali žáci starších ročníků – zahráli si na básníky a herce a seznámili se s hrou na hudební nástroj zvaný boomwhackers.
Na závěr děti čekala „Cesta do pekla“, která prověřila jejich odvahu a fyzickou zdatnost.
Poklidnou nedělní atmosféru si, aspoň v to doufáme, všichni užili u voňavé kávy či čaje a malého občerstvení na respiriu naší školy.
Dětí a jejich doprovodu přišlo opravdu hodně, a proto bychom chtěli touto cestou všem poděkovat za účast, slova chvály, vděku a pozitivní podpory do další pedagogické práce.
Děkuji i všem zaměstnancům školy za dokonalé zvládnutí a přípravu školní akce.

Simona Rotreklová

Vytisknout

Dějepisná olympiáda - školní kolo

V pondělí 13. 11. se ve Školním informačním centru sešla skupina 12 žáků, aby mezi sebou porovnali své znalosti historie a pokusili se posunout ze školního do okresního kola dějepisné olympiády. (FOTO)

Letošní téma bylo zaměřeno na První Československou republiku. Téma bylo zvoleno v návaznosti na výročí, které bude v příštím roce aktuální, tedy 100 let od založení První republiky.
Dějepisná olympiáda je uspořádávána pouze pro žáky 8. a 9. tříd, ale přesto byl letošní ročník pro 8. třídy problémem – toto téma je ve školních osnovách zařazeno až do třídy 9. I přesto se do soutěže zapojily i dvě žačky z 8. A, Kristýna Pelková a Veronika Marková. Obě děvčata svými znalostmi nezklamala. Ovšem i přes včasnou přípravu na toto téma byly předstihnuty většinou deváťáků, mezi kterými dosáhli potřebného počtu bodů na možný postup jen Vilém Macourek (9. A) – 3. místo, Štěpán Šujan (9. B) – 2. místo a Lenka Celnarová (9. A), jež v konkurenci svých spolužáků skončila na 1. místě a má jistotu postupu do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2018. Žáci na druhém a třetím místě postoupí pouze v případě, že se počet jejich bodů vejde do kapacity soutěže.
Všem žákům patří pochvala za snahu a účast a věříme, že naší vítězce se bude dařit i ve Vyškově. Držte jí palce s námi!

Pavel Šujan

TOPlist