Vytisknout

Dějepisná olympiáda - školní kolo

V pondělí 13. 11. se ve Školním informačním centru sešla skupina 12 žáků, aby mezi sebou porovnali své znalosti historie a pokusili se posunout ze školního do okresního kola dějepisné olympiády. (FOTO)

Letošní téma bylo zaměřeno na První Československou republiku. Téma bylo zvoleno v návaznosti na výročí, které bude v příštím roce aktuální, tedy 100 let od založení První republiky.
Dějepisná olympiáda je uspořádávána pouze pro žáky 8. a 9. tříd, ale přesto byl letošní ročník pro 8. třídy problémem – toto téma je ve školních osnovách zařazeno až do třídy 9. I přesto se do soutěže zapojily i dvě žačky z 8. A, Kristýna Pelková a Veronika Marková. Obě děvčata svými znalostmi nezklamala. Ovšem i přes včasnou přípravu na toto téma byly předstihnuty většinou deváťáků, mezi kterými dosáhli potřebného počtu bodů na možný postup jen Vilém Macourek (9. A) – 3. místo, Štěpán Šujan (9. B) – 2. místo a Lenka Celnarová (9. A), jež v konkurenci svých spolužáků skončila na 1. místě a má jistotu postupu do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2018. Žáci na druhém a třetím místě postoupí pouze v případě, že se počet jejich bodů vejde do kapacity soutěže.
Všem žákům patří pochvala za snahu a účast a věříme, že naší vítězce se bude dařit i ve Vyškově. Držte jí palce s námi!

Pavel Šujan

Vytisknout

Jak jsme vyráběli bioplast

Naše škola je zapojena do celorepublikového projektu Laborky.cz, jehož garantem je Gymnázium Slaný, které spolupracuje s ČT při natáčení oblíbeného pořadu Zázraky přírody. V rámci projektu je podpořena jedna škola v každém z krajů, jež každý měsíc pracuje na jednom ze zajímavých témat z oblasti přírodních věd. (FOTO)

V listopadu jsme s žáky devátých ročníků probírali aktuální téma obnovitelných zdrojů spojené s úbytkem ropy a "zamoření" planety plastovým odpadem, především rozšíření mikročástic plastu v potravním řetězci. Nová analýza dokazuje, že mikroplast je globální problém. Předchozí studie se soustředily především na jeho objem v oceánech, kde působí obrovské škody na rybách – a skrze ně se dostává i do lidských těl.
Alternativou plastů z ropy jsou bioplastové komponenty, které mohou nahradit snad většinu těch, které kolem sebe teď můžete běžně vidět. Zmínit můžeme ale i třeba bioplastové zahrádkářské agro fólie. Bioplast lze využít i na výrobu zdravotně nezávadných fólií k balení potravin. Proti klasickým syntetickým plastům mají bioplasty blíže k přírodě - neuvolňují se z nich rizikové látky pro zdraví (jak při kontaktu s potravinami, tak i při spalování),  jsou prodyšné a biologicky rozložitelné (třeba i na kompostu). Navíc bioplasty pochází z obnovitelných přírodních zdrojů (základní suroviny se dají vypěstovat).
Surovinou výroby našeho bioplastu byly brambory z bučovických zahrádek. Po řádném umytí, nastrouhání a přepasírování na jemném sítku jsme získali škrob, který se stal polotovarem pro další zpracování. Vysušený škrob jsme smíchali s olejem, potravinářským barvivem, vodou, octem a zahříváním vytvořili plastickou hmotu - náš první bioplast. Zbytek nastrouhané hmoty posloužil pro skvělé bramboráky, kterými jsme naplnili naše hladová vědecká bříška.

Bronislav Budík

Vytisknout

Vítězství ve skupině, přesto bez postupu

Téměř jako přes kopírák – nejdříve výhra, poté remíza a nakonec prohra. (FOTO)

Takový byl turnaj děvčat (8. a 9. ročník) ve florbalu, který se svým průběhem zhruba shodoval s turnajem mladších hochů předešlý den. Děvčata vyhrála svoji skupinu, kam patřila ještě ZŠ Tyršova ze Slavkova u Brna a Gymnázium Bučovice. Pak ale v baráži podlehla domácí ZŠ Komenského ze Slavkova u Brna.
Hráčky: brankařka Michaela Brázdilová, dále Markéta Kleiblová, Lucie Šopíková, Hana Kašpárková, Veronika Hýblová, Denisa Preisingerová, Gabriela Mihalíková, Natálie Křížková, Klára Žáčková, Andrea Pokladníková a Kristýna Kubečková.

                                                                                                                                   Olga Stavělíková

Následující den starší žáci chtěli navázat na úspěch svých něžných protějšků, bohužel ve vyrovnaných utkáních nás od úspěchu dělily hrubé chyby v obraně a v neposlední řadě smolné vlastí góly.

Družstvo ve složení Matěje Zourka, Šimona Vinklára, Tomáše Pospíšila, Michala Borkovce, Lukáše Blaňky, Davida Kohoutka, Lukáše Řezníčka, Radka Vodáka, Davida Koláčka a Radima Jahody, podpořil v bráně výborným výkonem Ondřej Budík.

Bronislav Budík

Vytisknout

Halloween & Dušičky

Ve dnech 31. října až 3. listopadu proběhl v 5. B třídě projektový týden „Halloween versus dušičky“. (FOTO) (VIDEO_1) (VIDEO_2)

Na úvod projektového týdne jsme se seznámili s jeho náplní a cíli. První den se děti rozdělily do skupinek a vymyslely si svůj název. Jejich první úkol byl vytvořit myšlenkové mapy na téma Halloween a Dušičky. Žáci psali vše, na co si v souvislosti s uvedenými svátky vzpomněli. V hodině českého jazyka jsme si povídali o tom, jak, kdy, kde a proč se oba svátky slaví. Ponořili jsme se hluboko do minulosti, až do doby Keltů a jejich zvyků. V hodinách českého jazyka a matematiky jsme pracovali s pracovními listy na dané téma. V hodině angličtiny si děti procvičily a rozšířily halloweenskou slovní zásobu, luštily křížovky a osmisměrky. U tabule popisovaly halloweenský obrázek. K popisu využily vazbu There is/are… a předložky místa. V hodinách čtení jsme si přečetli dvě vyprávění Dušičkový příběh a Dušičky, básničky Mlha, Osika a Na svatého Martina. Jednu z básní si děti vybraly a naučily se ji nazpaměť. Dále jsme si poslechli písničku Dušičky od Slávka Janouška. Ve skupinkách si děti vyrobily sopku (video) a strašidýlko (video). Každý si potom vymyslel i svoje vlastní strašidýlko a vytvořil mu identifikační kartu. Projektu jsme věnovali celkem 10 hodin, které jsme rozdělili do 4 dnů v týdnu. Během projektového týdne měly děti možnost blíže se seznámit s oběma svátky, Halloweenem i Dušičkami, s jejich původem, způsobem slavení, s legendami, které se k nim váží a vzájemně je porovnat.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                Dana Nová

TOPlist