Vytisknout

Pašijové hry

V pašijovém týdnu jsme si ve čtenářském klubu sehráli pašijové hry. (FOTO)

Většina z nás se s tímto pojmem setkala poprvé, protože hry o ukřižování Ježíše Krista nejsou u nás tak populární jako vánoční příběh a živý betlém. Snad o to více nás to zaujalo. A protože jsme měli i kostýmy a celá scéna byla založená především na improvizaci, užili jsme si spoustu legrace.

                                                                                                                                Knihoborci a Krabici

Vytisknout

Výchovně-vzdělávací hudební koncert LŠU Bučovice

Dne 24. 4. 2017 navštívily naše první a druhé třídy výchovně-zábavný program v Základní umělecké škole Bučovice. (FOTO)

Úvodního slova se ujala paní ředitelka Dagmar Klementová a následně nás celým programem provázela sympatická paní učitelka Zuzana Šalšová, která žákům postupně představila nejen hlavní interprety vystoupení, ale zároveň i jednotlivé hudební nástroje. Byli jsme svědky nejen vystoupení hudebního – zpěv, hra na klávesy, klavír, saxofon, flétnu…, ale i tanečního. Některé děti byly na koncertě úplně poprvé a myslím si, dle jejich rozzářených očí, že ne naposledy. Všem účinkujícím a pedagogům moc děkujeme za krásný kulturní zážitek a přejeme hodně úspěchů do další tvůrčí práce.

                                                                                             Učitelky 1. a 2. tříd 

Vytisknout

Zazpívej, slavíčku…

Začátkem měsíce dubna proběhlo na naší škole školní kolo soutěže mladých pěveckých talentů „Zazpívej, slavíčku…“ (FOTO)

Zúčastnilo se více než padesát dětí, které byly rozděleny do tří kategorií:
 
1. kategorie – 1. až 3. třída
1. místo – Berenica Woodstock, Eliška Hubíková
2. místo – Hana Sedláčková, Gabriela Vlachová
3. místo – Adéla Vránová, Klára Grussmannová
 
2. Kategorie – 4. a 5. třída
1. místo – Vanessa Šinalová
2. místo – Amálie Křetínská
3. místo – Karolína Sedláčková
 
3. kategorie – 6. až 9. třída
1. místo – Alice Kučerová, Aneta Křemečková
2. místo – Kristýna Florianová
3. místo – Šimon Pokorný
 
Do druhého kola, které se konalo ve čtvrtek 20. 4. 2017 na DDM v Bučovicích, postoupili ti nejlepší ze všech kategorií a s hrdostí reprezentovali naši školu v dalším klání. Za podpory doprovázející paní učitelky Jitky Spiritové dosáhli opět výborných výsledků:
Druhé místo ve své kategorii vybojovala Berenica Woodstock a třetí místo v nejstarší kategorii získala Alice Kučerová. Tímto umístěním si děvčata zajistila postup do třetího kola. Gratulujeme!!!
Všem dětem bych chtěla touto cestou moc poděkovat za odvahu a nebojácnost v této krásné soutěži a popřát jim hodně úspěchů v dalším jejich počínání.

                                                                                       Simona Rotreklová

Vytisknout

Keramické tvoření na DDM

V úterý 18. dubna, po druhé vyučovací hodině žáci 4. B zamířili na DDM. Zde na ně už čekali zkušení lektoři, kteří pro ně měli nachystanou keramickou hlínu, z níž si mohli vyrobit dárek pro maminku ke Dni matek. (FOTO)

Před samotným vyráběním je potřeba keramickou hlínu řádně zpracovat (vybouchat). Děti s hlínou intenzivně bouchaly o stůl, aby v ní nezůstaly žádné vzduchové bubliny. Tato činnost se jim velmi líbila. Potom hlínu řádně prohnětly, pěstmi rozbušily do placatého tvaru a za pomoci válečků z ní vyválely stejnoměrně tlustou placku (přibližně na tloušťku prstu). Na rozválenou placku si lehce špejlí nakreslily požadovaný tvar a ten pak za pomoci jídelního nože vyřezaly. Přebytečnou hlínu z ořezu okamžitě zpracovaly do koule, aby nepřeschla. Pak přišly na řadu špachtle na keramickou hlínu, různé raznice a šablony či děrovače. Práce se dětem velmi líbila a dařila se jim. Věřím, že dárek, který děti samy vyrobily, maminky potěší.
Tímto bych také ráda poděkovala zaměstnancům DDM za vzorně připravený seminář.

                            Třídní učitelka Mgr. Dana Nová

TOPlist